RSS

מוצרים חדשים

MediSimu V2 - סימולטור לפרוסקופי

הסימולטור הלפרוסקופי מתוצרת כחול לבן כולל מכשיר טבלט וקורא כרטיס מגנטי. ערכה מושלמת להתחלה מיידית של תרגול במתארים לפרוסקופיים, כולל: תפירה, חיתוך, תנועה ותמרון בחלל הבטן. מתאים לתרגול של רופאים, מתמחים, סטודנטים וצוות רפואי המעוניין בשיפור יכולות והישגיות, בניתוחים בסביבה לפרוסקופית. לערכה מספר מק"ט בקופ"ח כללית: 1000122022 ובשימוש איגוד הכירורגים בישראל.
החל מ $2,999.00

MediSimu V2 - סימולטור לפרוסקופי

הסימולטור הלפרוסקופי מתוצרת כחול לבן כולל מכשיר טבלט וקורא כרטיס מגנטי. ערכה מושלמת להתחלה מיידית של תרגול במתארים לפרוסקופיים, כולל: תפירה, חיתוך, תנועה ותמרון בחלל הבטן. מתאים לתרגול של רופאים, מתמחים, סטודנטים וצוות רפואי המעוניין בשיפור יכולות והישגיות, בניתוחים בסביבה לפרוסקופית. לערכה מספר מק"ט בקופ"ח כללית: 1000122022 ובשימוש איגוד הכירורגים בישראל.
החל מ $2,999.00